Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2013

porombana
4286 e979
Reposted bysoulFelon soulFelon

January 18 2013

porombana

December 04 2012

porombana

November 11 2012

porombana
7124 af3e
Reposted bydarkestlaughterSevenDevilsalittlepieceofheavenKittyKingDerpburia

November 06 2012

porombana
5219 5bba

November 04 2012

porombana
spała wtedy, kiedy miała ochotę, i budziła się wtedy, kiedy było warto
— Muminki
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie viapastelina pastelina

November 03 2012

porombana
3686 c846 500
Reposted byhelterskelterpastelinachoreparanojeminupanafaxhalfpastlovepoprostumagiczna

October 26 2012

porombana
8148 19fc
Reposted byjagodowaeternia

October 23 2012

porombana
6007 91cb
Reposted bymadikamary-janejustanothergirl

October 21 2012

porombana
3311 8e6b 500
Reposted fromliwaj liwaj vianienasycenie nienasycenie

October 20 2012

porombana
6991 bcc2 500
Reposted bystillbreathingJumpCherryenjoythethings

October 18 2012

porombana
2637 b4fc
Reposted byjulieheviolaaafionaandcakepijanymis

October 16 2012

porombana
6737 9d0f 500
Reposted bynijalomi nijalomi

October 14 2012

porombana
8316 500c
Reposted bycharliethegirlxsylwiawiktoriaalobotomyidontbite

October 12 2012

porombana

"Niebo wciąż to samo, tylko prośby do Boga inne".

Reposted fromdziewcze dziewcze vianienasycenie nienasycenie

October 10 2012

porombana
4831 4fa2

October 09 2012

porombana
6332 b9e2

October 07 2012

porombana
4415 6447

October 05 2012

porombana
7977 0c21
Reposted byladies-warriorsmajakemtezmazupefrenataepiratka-wariatkaeingnuleyleeahjou

October 04 2012

porombana
Umrzeć - tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.
Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.

Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

Do wszystkich szaf się zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.

I żadnych skoków pisków na początek.


W. Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl